OM MEG

Stine.Vogt@gmail.com

tlf. 922 07 736

PSYKOLOG Stine Vogt, PhD

Oslo og Oppegård

Alle andre steder på SKYPE

medlem av Norsk Psykologforening

 

 

 

 

  • Jeg er psykolog med embetseksamen (1996) og

doktorgrad (2006) fra Psykologisk institutt,

Universitetet i Oslo. Jeg har hatt privatpraksis

siden 1998

 

  • Jeg vokste opp i Norge, USA og Hong Kong

(reising fra alder 8 til 15 års alder) og forstår

de særskilte utfordringene som ofte følger med

flerkulturell eksponering, både fordeler

(som sosial fleksibilitet og utvidet perspektiv

på normer og standarder) og ulemper (som

manglende følelse av tilhørighet og uforløst sorg

over tap av familie, venner og nærmiljø).

 

  • Jeg er også aktiv kunstmaler med utdannelse fra Statens Håndverks -og Kunstindustriskole (Kunst

og Håndverksskolen), det som nå er Kunsthøg-

skolen i Oslo (Khio).

 

  • Doktorgraden omfatter både psykologi og malerkunst fagene, og i de siste 7-8 årene har jeg undervist om forskjellige aspekter ved kreativitet, individualitet og gruppeprosesser for første års studenten på Kunsthøgskolen i Oslo i forelesninger og seminarer.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved