HVORDAN JEG JOBBER

Hvordan jeg jobber: formålet mitt er å tilby en mest mulig

fleksibel terapiform

  • Vi mennesker har to grunnleggende sosiale behov som ofte er motstridende; det ene er behovet for tilhørighet, mens det andre, like sterke behovet er å kunne uttrykke oss som individer, med den personligheten vi er født med.

 

  • Ønsket om å høre til, være en del av et fellesskap, kan gjøre at vi  tilpasser oss mer enn det som godt er, og vi kan oppleve angst og depresjon som følge.
  • For å opprette eller gjenopprette psykisk balanse synes jeg det er viktig å stille så mange muligheter og perspektiver som overhodet mulig til rådighet.
  • Forskjellige mennesker trenger forskjellige tiltak, derfor vil jeg ikke låse meg til faste behandlings opplegg. Jeg bruker forskning fra mange ulike felt og tilpasser til den enkeltes behov. Noen ganger er det hensikstmessig å finne gode strategier som kan brukes umiddelbart i vanskelige situasjoner en har problemer med å takle, mens andre ganger er det riktig å gå tilbake og se på forhold i oppveksten og eventuelt finne mønstre i familien som kanskje ikke har vært gode nok til å ivareta ens egne behov;  andre ganger igjen er det viktigst at det bare er en der som ser og lytter.
  • Det dreier seg om å finne igjen til egne behov og egen vilje (“jeg er” og “jeg vil” er nesten sidestilte), og å se hvordan en har kommet til å gi for lav prioritet til egne impulser.
  • Min oppgave er å gi nye innfallsvinkler og perspektiver over et bredest mulig spektrum slik at de som oppsøker meg får det de trenger. På en måte er jeg like mye en trener som en behandler; jeg 'reparerer' ingen, men gjør hva jeg kan for å befordre utviklingsprosesser og selvrealisering.
  • For at vi skal komme igang så fort som mulig bør samtaletimene foregå en gang i uken (eller oftere om det er behov for det) i den første tiden. Når vi har kommet frem til et godt samarbeid kan intervallet mellom timene forlenges etter behov. Du kan også kontakte meg senere om du trenger oppfølging etter at de mer regelmessige timene er avsluttet.

 

 

Stine.Vogt@gmail.com

tlf. 922 07 736

PSYKOLOG Stine Vogt, PhD

Oslo og Oppegård

Alle andre steder på SKYPE

medlem av Norsk PsykologforeningCopyright © All Rights Reserved