OM MEG

Stine.Vogt@gmail.com

tlf. 922 07 736

PSYKOLOG Stine Vogt, PhD

Oslo og Oppegård

Alle andre steder på SKYPE

medlem av Norsk Psykologforening

  • Jeg er psykolog med embetseksamen (1996) og

       doktorgrad (2006) fra Psykologisk institutt,

       Universitetet  i Oslo. Jeg har hatt privatpraksis

       siden 1998


  • Jeg vokste opp i Norge, USA og Hong Kong

       (reising fra alder 8 til 15 års alder) og forstår

       de særskilte utfordringene som ofte følger med 

       flerkulturell eksponering, både fordeler

       (som sosial fleksibilitet og utvidet perspektiv

       på normer og standarder) og ulemper (som

       manglende følelse av  tilhørighet og uforløst sorg

       over tap av familie, venner og nærmiljø).


  • Jeg er også aktiv kunstmaler med utdannelse fra Statens Håndverks -og Kunstindustriskole (Kunst

       og Håndverksskolen), det som nå er Kunsthøg-

       skolen i Oslo (Khio).


  • Doktorgraden omfatter både psykologi og malerkunst fagene, og i de siste 7-8 årene har jeg undervist om forskjellige aspekter ved kreativitet, individualitet og gruppeprosesser for første års studenten på Kunsthøgskolen i Oslo i forelesninger og seminarer.
   

Copyright © All Rights Reserved