OM MEG

Stine.Vogt@gmail.com

tlf. 922 07 736

PSYKOLOG Stine Vogt, PhD

Oslo og Oppegård

Alle andre steder på SKYPE

medlem av Norsk Psykologforening

Jeg er psykolog med embetseksamen (1996) og doktorgrad (2006) fra Psykologisk institutt, Universitetet  i Oslo. Jeg har hatt privatpraksis siden 1998


Jeg vokste opp i Norge, USA og Hong Kong (reising fra alder 8 til 15 års alder) og forstår de særskilte utfordringene som ofte følger med  flerkulturell eksponering, både fordeler (som sosial fleksibilitet og utvidet perspektiv på normer og standarder) og ulemper (som manglende følelse av  tilhørighet og uforløst sorg over tap av familie, venner og nærmiljø).


Jeg er også aktiv kunstmaler med utdannelse fra Statens Håndverks -og Kunstindustriskole (Kunst og Håndverksskolen), det som nå er Kunsthøgskolen i Oslo (Khio).


Doktorgraden omfatter både psykologi og malerkunst fagene, og i de siste 7-8 årene har jeg undervist om forskjellige aspekter ved kreativitet, individualitet og gruppeprosesser for første års studenten på Kunsthøgskolen i Oslo i forelesninger og seminarer.
   

Copyright © All Rights Reserved