SKYPE

Om Skype:

 

Jeg har flere års erfaring med samtaleterapi

på Skype og har bare lovord:

 

  • det er utrolig praktisk; ingen tid å bruke på reising

 

  • de fleste trives best og føler seg mer avslappet når

      de kan snakke fra sine egne, trygge omgivelser

 

  • situasjonen blir mer fokusert og derfor kanskje til

      og med mer effektiv enn kontorbesøket

 

  • Skype er gratis; har du rimelig god internett

      forbindelse er det bare til å laste det ned. Det er lett

      å bruke og sikkerheten forbedres stadig, så krav til

      konfidensialitet er ivaretatt, se

http://www.skype.com/en/security/

 

 

  • Det kan kanskje virke litt rart å snakke online, men

ingen av de jeg har snakket med over Skype har syntes

det har vært problematisk. Når samtalen er igang er det

som å være i samme rom

 

Forøvrig er forbindelsen oppgredert med fiberoptikk

og veldig bra; skarpt bilde og god lyd!

 

 

 

 

 

 

Stine.Vogt@gmail.com

tlf. 922 07 736

PSYKOLOG Stine Vogt, PhD

Oslo og Oppegård

Alle andre steder på SKYPE

medlem av Norsk PsykologforeningCopyright © All Rights Reserved