SKYPE

Om Skype:

 

Jeg har mange års erfaring med samtaleterapi

på Skype og har bare lovord:

 

det er utrolig praktisk; ingen tid å bruke på reising


de fleste trives best og føler seg mer avslappet når


du kan snakke fra dine egne, trygge omgivelser

 

situasjonen blir mer fokusert og derfor kanskje til og

med mer effektiv enn kontorbesøket

 

Skype er gratis; har du rimelig god internett forbindelse

er det bare til å laste det ned. Det er lett å bruke og

sikkerheten forbedres stadig, så krav til konfidensialitet

er ivaretatt, se

http://www.skype.com/en/security/

 

 

Det kan kanskje virke litt rart å snakke online, men

ingen av de jeg har snakket med over Skype har syntes

det har vært problematisk. Når samtalen er igang er det

som å være i samme rom

 

Forøvrig er forbindelsen oppgredert med fiberoptikk

og veldig bra; skarpt bilde og god lyd!

 

 

 

 

 

 

Stine.Vogt@gmail.com

tlf. 922 07 736

PSYKOLOG Stine Vogt, PhD

Oslo og Oppegård

Alle andre steder på SKYPE

medlem av Norsk PsykologforeningCopyright © All Rights Reserved